Filosofie

[vc_empty_space height=”24px” image_repeat=”no-repeat”][vc_single_image image=”17168″ border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”large”][vc_empty_space height=”24px” image_repeat=”no-repeat”]

Ontwikkeling op alle niveaus

De naam Questar bestaat uit twee delen. Het eerste is ‘Quest’, de queeste. Dat staat voor zoektocht en voor het stellen van vragen. Het willen leren: als individu, team én organisatie. Onze programma’s zijn een ontdekkingsreis waar je jezelf en anderen leert kennen en de onderlinge verhoudingen beter gaat begrijpen.

Star staat voor het oudste navigatiemiddel dat we kennen, de ster. Een ster geeft richting en wijst de weg.

 

Wij vervullen graag dezelfde rol, niet sturend maar als gids. Met een verdiepend en resultaatgerichte wijze van begeleiden.

 

 

Onze visie

 

“Meer uit menselijk vermogen.”

 

Dat is kort gezegd onze visie. Waarbij “vermogen” zowel als begaafdheid, als capaciteit en als bron van kapitaal geïnterpreteerd mag worden. Mensen maken het verschil in een organisatie. Menselijke kracht brengt iets teweeg. In een team, in een organisatie, maar ook bij het individu. Wij helpen je graag om jouw talenten te benutten en ambities waar te maken.

 

 

Onze missie

 

“Questar is een organisatie van gedreven professionals die op een positieve, persoonlijke, inspirerende en gecommitteerde wijze individuen, teams en organisaties aanzet tot het maken van congruente, bewuste keuzes die in lijn zijn met passies, ambities en talenten”.

 

 

Onze waarden

Bij al onze trainingen en coachingstrajecten gaan we uit van waarden die voor ons belangrijk zijn. Ze staan centraal bij alles wat we doen

 

Potentialiteit

Ieder mens, ieder team en iedere organisatie is een onuitputtelijke bron van energie, creativiteit en talent. Wij brengen al deze kenmerken met elkaar in lijn, zodat een gemeenschappelijke koers ontstaat richting een optimaal resultaat.

 

Ruimte

Questar waardeert ruimte. Niet alleen fysieke ruimte; wij hechten minstens zo veel belang aan mentale, emotionele en spirituele ruimte. Door niet te oordelen, kunnen we ruimte geven, nemen en bovenal ervaren.

 

Zingevend

Zingeving roept vaak vragen op. Wij helpen om antwoorden te vinden. Wat heeft zin, of wat draagt bij? Wat geeft zin, wat vervult? En waarin heb je zin of wat brengt plezier? Samen geven we invulling aan deze vragen.

 

Keuzevrijheid

Wij laten zien dat er altijd ruimte is om te kiezen. Samen creëren we keuzemogelijkheden en maken we keuzes. Want keuzes maken is verantwoordelijkheid nemen. En dat betekent niet alleen dat je bepaalde dingen moet doen. Dingen niet doen is minstens zo belangrijk.

 

Diversiteit

Geen twee mensen zijn hetzelfde. En daarom hebben wij respect voor de verscheidenheid van mensen. Wij geloven in de kracht van diversiteit. Wij brengen mensen dicht bij zichzelf en zorgen daarbij voor congruentie in woord en beeld.

 

Plezier

Passie hebben voor wat je doet. Zelf plezier maken maar ook voor een ander het plezierig maken. Humor is daarbij belangrijk. Humor relativeert en geeft energie.

 

 

Onze begeleidingsfilosofie

De attitude van de coach is cruciaal voor het resultaat. Kennis en ervaring zijn natuurlijk belangrijk. De wijze waarop je deze kennis productief maakt is bepalend voor succes.

 

Practice what you preach

Als trainer streven wij ernaar om onze kernwaarden zichtbaar te maken in ons gedrag, zowel in de trainingszaal als daarbuiten. Bovendien verplaatsten wij ons in de (gewenste) cultuur van de klant en brengen dat in uitdrukking in onze trainingsaanpak in inhoud en proces

 

Mensgericht  

De trainer creëert een veilige en respectvolle atmosfeer waarin deelnemers zich kwetsbaar kunnen opstellen. Hij stimuleert de deelnemer om het beste uit zichzelf te halen. De trainer is een bruggenbouwer en laat mensen in hun waarde.

 

Resultaatgericht

De trainer draagt zorg voor het behalen van geformuleerde doelstellingen.

Er vindt tijdens de training continue een vertaalslag plaats van het geleerde naar de praktijk.

 

Activerend

De stijl van de trainer is gericht op het stimuleren van bewustzijn en inzicht. Dit geeft de deelnemer de kracht en intrinsiek motivatie om het geleerde in praktijk te brengen.

 

Opbouwend confronterend

De trainer bouwt een sfeer op waarin feedback geven als vanzelfsprekend wordt ervaren. Elkaar respectvol de spiegel voorhouden vanuit de intentie om te helpen.

 

Plezier

Wij willen deelnemers ook laten ervaren dat leren en jezelf ontwikkelen leuk is. Wij zien graag dat deelnemers het leuk vinden om een training bij ons te volgen en graag weer terug komen. Plezier bevordert ook het rendement van de training.